บทความ
บทความทั่วไป
ผู้ข้องอยู่ในพระโพธิญาณ
พระมหาธรรมราชที่ ๑ (ลิไทย) กับพระบรมธาตุนครชุม วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร
พิธีสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชา
มหามงคลคู่ชีวิต
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เมตตาอธิษฐานจิตทองคำแผ่นชนวนมวลสาร และมอบชนวนเก่าของวัดสุทัศนเทพวราราม
อธิษฐานขอบารมี
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม
หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี) ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่) ปฐมสังฆารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดมังกรกมลาวาส
วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก
วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก
วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก(ช่วงบ่าย)
พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก(ช่วงเช้า)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ไภษัชยคุรุพุทธอภิเษกธารณี
วาระที่ ๑๑ ในช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๑๐ พิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์มหาธรรมราชาและมวลสารผงพุทธคุณ(ผงไม้หอมกฤษณา) ณ พระอุโบสถวัดยานนาวา
วาระที่ ๙ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย
วาระที่ ๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เมตตาจิตพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย
วาระที่ ๗ พิธีประกอบน้ำพระพุทธมนต์ ๙ พระอารามหลวงสำคัญรวมกับน้ำกลางหาว น้ำเทพมนต์ของวัดพระบรมธาตุ พิธีเขียนพระยันต์ธงยอดฉัตรและอัญเชิญพระยอดธง พิธีเจิมเทียนโสฬสพิธี
วาระที่ ๖ พิธีเททองหลอมชนวน หล่อนำฤกษ์ ณ ลานหน้าองค์พระบรมธาตุนครชุม
วาระที่ ๕ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
วาระที่ ๔ พิธีเสกชนวนมวลสารพระยันต์ ๑๐๘ นะปถมัง ๑๔ นะ
วาระที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถวัดชุมแสงศรีวนาราม
วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถวัดพระญาติการาม
วาระที่ ๑ ปฐมพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 2557
วัดพระบรมธาตุ
พระบรมธาตุนครชุม
พระบรมธาตุนครชุม
จารึกนครชุม
พระพุทธชินราชโลกนาถศาสดา
พระวิเชียรโมลี(ปลั่ง พรฺหมฺโชโต)
พระราชวชิรเมธี ดร.
พุทธศาสนสุภาษิต ๓ ภาษา
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง รัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)
สถิติ
เปิดเมื่อ16/03/2015
อัพเดท19/12/2016
ผู้เข้าชม47511
แสดงหน้า67902
ปฎิทิน
October 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
หนึ่งเดียวในสยาม เป็นตำนานความศักดิ์สิทธิ์ สุดยอดชนวนมวลสาร งดงามทั้งศาสตร์และศิลป์ เปิดตำนานแห่งพระเวทย์โบราณหนุนดวงชะตา เสริมบารมี เมตตามหานิยม กลับร้ายกลายดีโชคลาภมั่นคง ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีไว้เจริญพุทธานุสติ

 
พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย ยอดแห่งสิริมงคลทั้งปวง บารมีปกป้องทุกทิศ ประสิทธิโชคและโภคทรัพย์ ระงับโรคาพยาธิ อำนวยฤทธิ์และอำนาจ แคล้วคลาดเภทภัย ชีวิตสดใสรุ่งเรือง ปราดเปรื่องปัญญา อำลาหมดทุกข์โศก
พระพุทธมหาธรรมราชาลิไทย ๙ นิ้ว(ปิดทอง) บริจาคบูชา ๗,๕๙๙.-
พระพุทธมหาธรรมราชาลิไทย ๙ นิ้ว บริจาคบูชา ๔,๕๙๙.-
พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยเนื้อสัมฤทธิ์โชค(นำฤกษ์) บริจาคบูชา ๑,๔๙๙.-
พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยเนื้อสัมฤทธิ์ผล(ปิดทอง) บริจาคบูชา ๗๙๙.-
พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยเนื้อสัมฤทธิ์ผล บริจาคบูชา ๓๙๙.-
รูปหล่อพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย(ปิดทอง) บริจาคบูชา ๕,๕๙๙.-
รูปหล่อพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย บริจาคบูชา ๓,๕๙๙.-

 
พระคาถาบูชาพระพุทธรูป – พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย วัดพระบรมธาตุ นครชุม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

โย โส มะหาปุญโญ มะหาเตโช มะหาลาโภ พุทโธ เทวะมะนุสสะปูชิโต ทัยยะภาสายะ  
มหาธรรมราชาลิไทย อิติ สัมมะโต ตัง พุทธัง สิระสา นะมามิหัง ตัสสานุภาเวนะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เมฯ


พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ใด ทรงมีบุญญาธิการมาก มีเดชมาก มีลาภมาก อันทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วทรงนามว่า “พระมหาธรรมราชาลิไทย” ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานั้น ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ

ข่าวสาร

 

ขอเชิญร่วมบุญสร้างหอวิปัสสนากัมมัฏฐาน "วัชร นารี"

อ่าน 248 ครั้ง
หอวิปัสสนากัมมัฏฐาน 'วัชร นารี' กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ...
อ่านต่อ >>
 
 

โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย

อ่าน 965 ครั้ง
การออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไทยขนาด สองเท่าครึ่งพระองค์นั้น ประติมากร นายอัษฎายุธ อยู่เย็น ได...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญบูชาสุดยอดเครื่องรางแห่งปี ๒๕๕๘

อ่าน 535 ครั้ง
ขอเชิญบูชาสุดยอดเครื่องรางแห่งปี ๒๕๕๘ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดสร้าง ตะกรุดนารายณ์พลิกแผ่นดิน จำ...
อ่านต่อ >>
 
 

สวดมนต์เพื่อพ่อ

อ่าน 197 ครั้ง
พิธีบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญบูชาสุดยอดเครื่องรางแห่งปี ๒๕๕๘

อ่าน 1545 ครั้ง
ขอเชิญบูชาสุดยอดเครื่องรางแห่งปี ๒๕๕๘ รัก-ยม รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดสร้าง...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูชาพระบรมธาตุเจดีย์บำเพ็ญทานบารมี

อ่าน 216 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าบูชาพระบรมธาตุเจดีย์บำเพ็ญทานบารมี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างฌาปนสถานไร้ม...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญบูชาวัตถุมงคลพระกำแพง ทุ่งเศรษฐีเพื่อสมทบทุนการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างหอวิปัสสนากัมมัฏฐานและฌาปนสถานไร้มลพิษ

อ่าน 2181 ครั้ง
พระตระกูลทุ่งเศรษฐีคือสุดยอดของพระเครื่องที่มีชื่อลือเลื่องที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร จัดเป็นเพชรน้...
อ่านต่อ >>
 
 

กิจกรรมวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

อ่าน 306 ครั้ง
กิจกรรมวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๘ ธนาคารออมสิน สร้างถวาย หนังสือพระไตรปิฎก ...
อ่านต่อ >>
 
 

พิธีอุปสมบทนาคหมู่ประจำปี ๒๕๕๘

อ่าน 193 ครั้ง
พิธีอุปสมบทนาคหมู่ประจำปี ๒๕๕๘ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ...
อ่านต่อ >>
 
 

ประชาสัมพันธ์งานบุญ

อ่าน 204 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานบุญวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๘ ...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญสมัครอุปสมบทนาคหมู่

อ่าน 222 ครั้ง
ขอเชิญสมัครอุปสมบทนาคหมู่ เพื่ออยู่จำพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร พุทธศักราช ๒๕๕๘ ...
อ่านต่อ >>
 
 

พระกำแพงยอดขุนพล,พระกำแพงงบน้ำอ้อย,พระกำแพงสี่ทิศ

อ่าน 1115 ครั้ง
ตำนานพระเครื่อง พระตระกูลทุ่งเศรษฐีคือสุดยอดของพระเครื่องที่มีชื่อลือเลื่องที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร...
อ่านต่อ >>
 
 

พระกำแพงเม็ดขนุน,พระกำแพงลีลา,พระกำแพงเปิดโลก,พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด,พระกำแพงกลีบบัว,พระนางกำแพง

อ่าน 2321 ครั้ง
ตำนานพระเครื่อง พระตระกูลทุ่งเศรษฐีคือสุดยอดของพระเครื่องที่มีชื่อลือเลื่องที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร...
อ่านต่อ >>
 
 

พระกำแพงซุ้มกอ พระตระกูลทุ่งเศรษฐีคือสุดยอดของพระเครื่องที่มีชื่อลือเลื่องที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร จัดเป็นเพชรน้ำเอกที่ทุกคนปรารถนาอยากจะได้ไว้ครอบครอง

อ่าน 1413 ครั้ง
ตำนานพระเครื่อง พระตระกูลทุ่งเศรษฐีคือสุดยอดของพระเครื่องที่มีชื่อลือเลื่องที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร...
อ่านต่อ >>
 
 

ขออนุโมทนาแด่

อ่าน 372 ครั้ง
ขออนุโมทนา คุณนุชชุรี (หนึ่ง) อินโต ผจก. ธ. กรุงเทพ สาขาตาก ถวายชุดหน้าต่างบ้าน (ของเก่า โบราณ) จ...
อ่านต่อ >>
 
 

วันอัฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

อ่าน 304 ครั้ง
วันอัฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ความหมาย  เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิ...
อ่านต่อ >>
 
 

พิธีสืบชะตาแหล่งโบราณคดี ต.นครชุม

อ่าน 342 ครั้ง
กำหนดการพิธีสืบชะตาแหล่งโบราณคดีตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดหนองลังกา (ฝั่...
อ่านต่อ >>
 
 

ปลูกต้นจันโอ จันอิน ต้นน้อง

อ่าน 293 ครั้ง
ปลูกต้นจันโอ จันอิน ต้นน้อง หลังจากการปลูกต้นจันโอ จันอิน ต้นพี่ เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งมีอายุ...
อ่านต่อ >>
 
 

ร่วมบุญใหญ่ มงคลชัยแห่งแผ่นดิน

อ่าน 359 ครั้ง
ร่วมบุญใหญ่ มงคลชัยแห่งแผ่นดิน จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย ประดิษฐาน ณ วัดพ...
อ่านต่อ >>
 
 

ขอเชิญร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

อ่าน 626 ครั้ง
http://www.sila5.com/ สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตรทุกวันอาทิตย์ รายการหมู่บ้านรักษาศีลห้า สวท....
อ่านต่อ >>
 
 

ความคืบหน้าศาลาเรือนไทย ไหว้พระบรมธาตุฯ

อ่าน 266 ครั้ง
ความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาเรือนไทยไหว้พระบรมธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร ติดต่อสอบถ...
อ่านต่อ >>
 
 

สาธุ ยกพานขึ้นจบ นบขึ้นเหนือเศียร

อ่าน 202 ครั้ง
สาธุ ยกพานขึ้นจบ นบขึ้นเหนือเศียร จิตใจพากเพียร ร่วมสร้างบุญญา ปิดทองพระประธาน สมานกายา พระปฏิมา พุ...
อ่านต่อ >>
 
 

หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปริวาส กทม. เมตตามาปิดทองพระประธานในพระอุโบสถ

อ่าน 308 ครั้ง
หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปริวาส กทม. เมตตามาปิดทองพระประธานในพระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง กำแพงเพช...
อ่านต่อ >>
 
 

คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้จริงหรือ

อ่าน 199 ครั้ง
22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. บริเวณเขาโกรกปลากั้ง บ้านคลองลึก ม.4-5 7-6 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร...
อ่านต่อ >>
 
 

สงกรานต์ ๒๕๕๘

อ่าน 324 ครั้ง
สรงน้ำพระ 'พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรเมธี ,ดร. ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทย...
อ่านต่อ >>
 
 

เจ้าคุณหนุนชีวิต รุ่น ๑ วัดพระบรมธาตุ นครชุม

อ่าน 434 ครั้ง
รูปเหมือนพระราชวชิรเมธี วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร รุ่น 'เจ้าคุณหนุนชีวิต' จัดสร้าง...
อ่านต่อ >>
 
 

ประกาศสงกรานต์จุลศักราช 1377 พุทธศักราช 2558

อ่าน 356 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์จุลศักราช 1377  พุทธศักราช 2558   ปีมะแม สัปตศก จันทรคติเป็น อธิกมาส ปกติว...
อ่านต่อ >>
 

บทความ

 

ผู้ข้องอยู่ในพระโพธิญาณ

อ่าน 203 ครั้ง
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิ...
 
 

พุทธศาสนสุภาษิต ๓ ภาษา

อ่าน 1170 ครั้ง
  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือ ๑๑ วันพระ ปวิเวกรสํ ป...
 
 

จารึกนครชุม

อ่าน 1710 ครั้ง
ศิลาจารึกหลักที่ ๓ (จารึกนครชุม)      ...
 
 

พระบรมธาตุนครชุม

อ่าน 1631 ครั้ง
พระบรมธาตุนครชุม   กับชุมชนโบราณเมืองนครชุม   &nbs...
 
 

พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง รัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)

อ่าน 533 ครั้ง
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง รัชกาลพระมหาธร...
 
 

มหามงคลคู่ชีวิต

อ่าน 641 ครั้ง
พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย มหามงคลคู่ชีวิต เหตุแห่งพ...
 
 

อธิษฐานขอบารมี

อ่าน 329 ครั้ง
พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรม...
 
 

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม

อ่าน 496 ครั้ง
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เมตตาจารแผ่น...
 
 

พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดมังกรกมลาวาส

อ่าน 813 ครั้ง
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่ ...
 
 

วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก

อ่าน 316 ครั้ง
พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพ...
 
 

วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก

อ่าน 351 ครั้ง
พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพ...
 
 

วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก(ช่วงบ่าย)

อ่าน 330 ครั้ง
วาระที่ ๑๒ พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มห...
 
 

พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์มหาพิธีสมโภชพุทธาภิเษก(ช่วงเช้า)

อ่าน 566 ครั้ง
พิธีการสถาปนาพระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยในมงคลฤกษ์ม...
 
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ไภษัชยคุรุพุทธอภิเษกธารณี

อ่าน 382 ครั้ง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ไภษัชยคุรุพุทธอภิเษกธารณี ตั้งแต่วันที่ ...
 
 

วาระที่ ๙ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว) รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย

อ่าน 569 ครั้ง
วาระที่ ๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ พระคณาจารย์จีนธร...
 
 

วาระที่ ๕ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

อ่าน 395 ครั้ง
วาระที่ ๕ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ พระอุ...
 
 

วาระที่ ๔ พิธีเสกชนวนมวลสารพระยันต์ ๑๐๘ นะปถมัง ๑๔ นะ

อ่าน 359 ครั้ง
วาระที่ ๔ พิธีเสกชนวนมวลสารพระยั...
 
 

วาระที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถวัดชุมแสงศรีวนาราม

อ่าน 475 ครั้ง
วาระที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อ...
 
 

วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถวัดพระญาติการาม

อ่าน 448 ครั้ง
วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถวัดพระญาติการ...
 
 

วาระที่ ๑ ปฐมพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. 2557

อ่าน 376 ครั้ง
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชวชิรเมธี รอง...
 

แกลอรี่

พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทย

 

โครงการจัดสร้างพระราชานุเสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย


ประสานงานโครงการ